056-717100 ต่อ 2822, 2825
library@pcru.ac.th
จ.-ศ. 08.00-17.00 & ส.,อ. 08:00-16:30

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว วันที่ 17 มิถุนายน 2563

 

สัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563

 

การประชุมติดตามคณะทำงานด้านการจัดการของเสียและมลพิษ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

 

คณะผู้ประเมินการจัดการพลังงาน สำรวจปัญหาอาคารบรรณราชนครินทร์ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว วันที่ 31 มกราคม 2563

 

จัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563

 

การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

 

การอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว วันที่ 28-29 ตุลาคม 2562

 

เข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในมหาวิทยาลัย แบบยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2562
Total 14 Record : 2 Page : 1 [ 2 ] Next>>