ชื่อฐาน

รายละเอียด

คู่มือ

1

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-book)  ภาษาไทย

ฐานข้อมูลหนังสือภาษาไทย ที่รวบรวมหนังสือภาษาไทยครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์, เกษตรกรรม, บริหารธุรกิจ-การเงิน, วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี, ดนตรี, ภาษาศาสตร์.รัฐศาสตร์, ศาสนาและปรัชญา, อาหาร-เครื่องดื่ม, ท่องเที่ยว, นวนิยาย อ่านได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์, ระบบ IOS, ระบบ Android สามารถสร้างที่คั่นหนังสือ (Bookmark), สร้าง Note และตั้งเวลาในการเปิดหนังสืออัตโนมัติได้

คู่มือ

2

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-book) EBSCO

ฐานข้อมูลหนังสือภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา และมีประเภทเอกสารที่หลากหลาย ได้แก่ Academic Journal, eBooks, Dissertations/Theses,

 magazine, News, Conference Materials,    และอื่น ๆ สามารถสั่งพิมพ์และบันทึก Full text

มีบรรณานุกรม และส่งออกบรรณานุกรมไปยังโปรแกรมจัดการการอ้างอิงได้

นอกจากนี้ยังสร้าง Folder/Notes ส่วนตัว

อีกทั้งยังแชร์ข้อมูลเอกสารไปยัง Social media ได้ และมีบริการยืมระหว่างมหาวิทยาลัย

 

คู่มือ

 

3

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-book) GALE

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา

สามารถดาวนโหลดไฟล์เอกสารทั้งในรูปแบบ pdf, html, Audio (mp3)

มีเครื่องมือในการเน้นข้อความ (Highlight) และสร้างบันทึก (Notes) เก็บไว้ในแฟ้ม (Folder)

มีเมนูการแปล (Translate) และพจนานุกรม (Dictionary) สามารถสร้างบรรณานุกรมและส่งออกไปยังโปรแกรมจัดการการอ้างอิง และส่งออกเอกสารไปยัง Google Drive, OneDrive

คู่มือ

4

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-book) IG library

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ภาษาอังกฤษ จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ ได้แก่  Wiley, Business Expert Press, Columbia University Press เนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น Computer Science, Science , History & geography, Language, Social Science, Literature เป็นต้น และมีหมวดย่อย

อ่านได้ทั้งบน PC, IOS และ Android

และสามารถสืบค้นได้ทั้งแบบ Browse, Basic, Advance

คู่มือ

4

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-book) SE-ED

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย SE-ED เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจากบริษัทซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ที่สามารถอ่านได้ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และบน Mobile app สามารถพิมพ์คำค้นเพื่อไปยังหน้าที่ปรากฎคำค้นนั้นได้ และคลิกเลือกรายการบนสารบัญเพื่อไปยังเนื้อหาส่วนนั้นได้ทันที สร้าง Note และ Bookmark ได้ มีโหมดการแสดงหน้าหนังสือแบบหน้าคู่ โหมดการแสดงหน้าจอแบบ Day/Night

คู่มือ