ระบบแนะนำหนังสือ

ชื่อเข้าใช้
หมายเลขประจำตัวนักศึกษา / รหัสบุคลากร
รหัสผ่าน
วันเดือนปี เกิด เช่น 01022557
หมายเหตุ
รายการหนังสือในระบบเป็นรายการที่ร้านหนังสือจัดส่งมา
 
หากท่านต้องการหนังสือนอกเหนือจากรายการดังกล่าว สามารถเข้าไปแนะนำหนังสือที่เมนู แนะนำหนังสือเพิ่มเติม
 
* * มีปัญหาสอบถามได้ที่ 6115,2832