056-717100 ต่อ 2822, 2825
library@pcru.ac.th
จ.-ศ. 08.00-17.00 & ส.,อ. 08:00-16:30

การประชุมติดตามคณะทำงานด้านการจัดการของเสียและมลพิษ

การประชุมติดตามคณะทำงานด้านการจัดการของเสียและมลพิษ ครั้งที่ 1/2563
**************************************************

                      วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ เป็นประธานการประชุมติดตามคณะทำงานด้านการจัดการของเสียและมลพิษ ครั้ง 1/2563